Juridische kennisgeving

Legale informatie

Bedrijfsnaam: Signals sprl
BTW-nummer: BE 0568 873 926
Adres: Hirondellestraat 1 te 1000 Brussel
Telefoon: +32460239686

Wettelijke kennisgeving

Op deze site zijn algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door de site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

De teksten zijn geschreven door de dienstverlener, door de eigenaar van de site of door een externe partij. De grootste zorg wordt besteed aan de juistheid van de informatie en de kwaliteit van de inhoud. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van alle verstrekte informatie. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op de site. Op onze website kunnen links naar andere websites voorkomen, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Alles wordt in het werk gesteld om de toegankelijkheid van de site te garanderen, maar in geval van technische problemen aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij hebben het auteursrecht op alle inhoud van de site: teksten, tekeningen, afbeeldingen, grafische elementen, broncode, algemeen ontwerp, enz. Elk online-element en onze databank worden beschermd door specifieke rechten. Al deze elementen zijn ons eigendom en zonder onze voorafgaande toestemming mag geen gebruik worden gemaakt van deze informatie. Elke reproductie of elk gebruik van de informatie op de site zonder voorafgaande toestemming zal leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

Toepasselijk recht 

Elk geschil met betrekking tot de voorwaarden op de site zal worden beoordeeld door de bevoegde instanties volgens de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht.

Verzamelen van gegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u een online of telefonisch verzoek indient. Deze gegevens worden verwerkt volgens de RGPD-wetgeving en geen van uw gegevens wordt verkocht aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de dienst die u ons vraagt, uit te voeren.

– Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de dienst waarvoor u ons heeft gevraagd.

– U kunt deze informatie te allen tijde inzien en wijzigen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van klantgegevens.

– Wij verbinden ons ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen die beschikbaar zijn of waarover wij beschikken om de veiligheid ervan te waarborgen.

– Wij verbinden ons ertoe dat uw gegevens niet zullen worden gebruikt of bekendgemaakt voor andere doeleinden dan die van het bedrijf, zoals facturering.